Rozwój osobisty zaczyna się od wewnątrz.

Fundacja Samoprzywództwo zajmuje się promowaniem i wspieraniem rozwoju osobistego oraz budowaniem świadomości wewnętrznej poprzez organizację szkoleń, kursów, konsultacji, udostępnianie materiałów edukacyjnych i tworzenie społeczności osób zainteresowanych samorozwojem.

Cele Fundacji

Promowanie SamoPrzywództwa

Podejmowanie inicjatyw promujących samo-przywództwo oraz rozwój osobisty jako środki do osiągnięcia wyższego poziomu świadomości osobistej.

Organizacja i Zarządzanie Kursami i Konsultacjami

Tworzenie, organizowanie, i zarządzanie szeroką gamą kursów, szkoleń, i konsultacji, które skupiają się na rozwoju osobistym, z zamiarem dostarczania wartościowych umiejętności i wiedzy.

Wsparcie Dla Osób Dążących do Samorozwoju

Udzielanie wsparcia i asysty osobom, które poszukują rozwoju osobistego, poprzez dostarczanie narzędzi, zasobów i usług, które mogą pomóc w ich dążeniu.

Tworzenie i Dostarczanie Zasobów

Opracowywanie i udostępnianie różnorodnych materiałów i zasobów, takich jak treści wideo, pliki PDF, medytacje audio, które mogą wspierać procesy samorozwoju i zwiększania świadomości.

Wspieranie Wspólnoty

Budowanie i pielęgnowanie społeczności osób zainteresowanych samorozwojem, samo-przywództwem, i osobistą świadomością, z zachętą do współpracy, wymiany doświadczeń, i wzajemnego wsparcia.

Projekty

NeedSCRUM_Logo_Text_Corrected_800px

Głównym projektem Fundacji Samoprzywództwo jest propagowania i wspierania metodologii NeedSCRUM, która łączy w sobie najlepsze praktyki zarządzania uwagą i projektami (agile) z technikami pracy nad świadomością i rozwojem osobistym.

NeedSCRUM to kompleksowy system wspierający jednostki i zespoły w wytyczaniu kierunku rozwoju, realizacji celów i życia w zgodzie z wartościami. Łączy w sobie podejście oparte na faktach z empatią, szacunkiem i zrozumieniem potrzeb. 

Fundacja została powołana między innymi po to, by propagować tę metodologię w społeczeństwie i wspierać jednostki w jej wdrażaniu.

Władze Fundacji

Lukasz_avatar_blue_2022

Prezes Zarządu

Łukasz Zygmunt

Kasia_avatar

Przewodnicząca Rady

 Katarzyna Bartoszewicz

Fundacja Samoprzywództwo

Numer KRS

0001055071

NIP

5792291380

REGON

52622335900000

Kontakt

Adres siedziby

Uśnice, 82-400 Sztum

Statut